Ocenění za celoroční píli
Největší výkonností vzestup Míša + Ben  & Marta + Max
Cena trenérů Luca + Enďa  & Janča + Bárny
Nejlepší reprezentace Lucka + Ricki (MEJ) 
  Danča + Terry (EO; 2.místo - Mezinárodní mistrovství šeltií)
  Janča + Remy (1.místo - Mezinárodní mistrovství šeltií)