Kynologický klub
ŠlapaniceHISTORIE KLUBU

 • Kynologický klub ve Šlapanicích byl založen v roce 1951 a stal se základem tehdejšího Svazarmu – organizace, která sdružovala střelce, letecké modeláře a motoristy. Začátky byly těžké, protože chybělo potřebné cvičiště, nebyly finanční prostředky, chyběla i potřebná místnost, kde by se mohli scházet členové klubu.

  První společná cvičení se konala na opuštěných cestách v okolí Šlapanic. V roce 1963 získal tehdejší Svazarm od Místního národního výboru prostor opuštěné cihelny zvané „Hliník“ a dosluhující dřevěná bouda byla postupně přestavována na zděnou klubovnu, celý prostor byl oplocen a je vybudována střelnice. Kynologický klub byl stále nejaktivnější složkou místní organizace Svazarmu a svou činností ovlivňuje chod celého výboru, který za těžkých počátečních podmínek dostatečně nepracuje.

  V pozdější době postupně dochází ke zlepšení činnosti, ale shodou okolností dochází k vyčlenění chovatelů psů ze svazarmovské organizace. Kynologové však zůstávají i nadále členy Svazarmu. V plné míře se zapojují do přestavby klubovny a její modernizace, do sběru kovového šrotu a všech dalších akcí. Ve vlastní činnosti – výcviku psů, dosahují velmi dobrých výsledků. V roce 1976 byl Kynologický klub ve Šlapanicích pověřen organizací XI.mistrovství České republiky mládeže ve výkonu psů služebních plemen. Tohoto úkolu se šlapaničtí kynologové zhostili na výbornou.

  Od roku 1979 do roku 1990 byl z pověření Krajského výboru Svazarmu v kynologickém klubu Šlapanice prováděn výcvik branců specialistů psovodů. Toto středisko bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších v republice. Od roku 1978 se někteří členové začali zabývat výcvikem záchranných psů a úzce spolupracovali s Českým červeným křížem a civilní obranou. Každým rokem se na akcích sportovního, branného nebo společenského charakteru účastnili šlapaničtí psovodi, aby formou ukázek předvedli umění výcviku svých psů. Naše vystoupení byla žádána a to nejen na Brně venkově.

  Od roku 1971 získal kynologický klub možnost každoročního letního výcvikového tábora pro svoje členy a rodinné příslušníky u obce Rozkoš.

  Po zrušení Svazarmu dochází v roce 1990 k ustanovení samostatného Moravskoslezského kynologického svazu v Brně a náš klub se stává základní organizací číslo 10302 tohoto svazu, který je začleněn do Sdružení technických sportů a činností České republiky.

  V roce 1992 byl Kynologický klub pověřen uspořádáním II.mistrovství mládeže MSKS. I tohoto náročného úkolu se členové klubu zhostili se ctí, k úplné spokojenosti všech zúčastněných.

  Určitě si řeknete, že by bylo dobré, abych tento strohý článek oživil jmény lidí, lidí, kteří se svou činností, kamarádstvím a obětavostí zapsali do této historie. Tak jen pět z mnoha a těm ostatním se omlouvám. Zakladatel a dlouholetý předseda Svazarmu pan Vavřinec Vejmola, předseda KK Leopold Horký, člen výboru Svazarmu Miroslav Drahola, neúnavný organizátor a dlouholetý předseda KK Miroslav Adam a psovod s velkým P, rozhodčí, výcvikář a výbornej kamarád pan Jan Břoušek, a spousta dalších, ale to je na jiný článek.

  Použité prameny:
  Šlapanice 1948-1958 vydala Osvětová beseda ve Šlapanicích 1958
  Zpravodaj č. 2, Svazarmu Šlapanice z roku 1976
  Cesty k dnešku – vydáno k 750. výročí založení Šlapanic Směr z 9 srpna 1985


  bullet Zpět