Kynologický klub
Šlapanice


 • Zkoušky

  V průběhu výcviku psa je možné podle výkonnosti a zaměření plnit různé druhy zkoušek z výkonu.

  Pro inspiraci vás seznámíme s těmi nejběžnějšími, které jsou spojené s výcvikem prováděným u nás, případně ve státech Evropské unie.


  Zkoušky dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR

  ZZO - Zkouška základní ovladatelnosti Zkouška základní ovladatelnosti slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných.
  ZM - Zkouška základního minima Zkouška základního minima Slouží k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.
  ZVV - Zkoušky všestranného výcviku Zkouška všestranného výcviku ZVV1 - Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
  Zkouška všestranného výcviku ZVV2 - Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
  Zkouška všestranného výcviku ZVV3 - Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2, pes musí být s PP uznávaným FCI.
  ZPS - Zkoušky psa stopaře Zkoušky psa stopaře ZPS1 - jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek.
  Zkoušky psa stopaře ZPS2 - účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS2, pes musí být s PP uznávaným FCI.
  ZPO - Zkoušky psa obranáře Zkoušky psa obranáře ZPO1 - jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek.
  Zkoušky psa obranáře ZPO2 - účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO2, pes musí být s PP uznávaným FCI.
  ZMMP + ZMP1-3 + ZMPO - Zkoušky malých plemen Zkouška základního minima malých plemen - ZMMP
  Zkoušky malých plemen - ZMP 1-3
  Zkoušky malých plemen psa obranáře - ZMPO
  Pro psy do kohoutkové výšky do 45cm včetně.

  Zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu - IPO

  IPO-BH Zkouška doprovodného psa Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle mezinárodního zkušebního řádu - IPO

  Zkoušky dle  zkušebního řádu Kynologické jednoty

  ZOP Zkouška ovladatelnosti psa Zkouška ZOP slouží k prověření elementární ovladatelnosti a vloh psa k výcviku. Její splnění je podmínkou pro nástup ke zkoušce ZPU1.

  ZPU1 Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1.stupně Zkouška ZPU1 slouží k ověření přesnosti a ochoty psa předvádět stanovené cviky, její splněni je podmínkou nástupu ke zkoušce ZPU2.

  ZPU2 Zkouška pracovní upotřebitelnosti 2.stupně Zkouška ZPU2 má za úkol prověřit všestrannou vycvičenost psa, se zaměřením na precizní provedení cviků, zájem o práci ve všech částech zkoušky a na opravdovost předváděných zákroků.

  ZPU-S Zkouška pracovní upotřebitelnosti - speciál Zkouška ZPU-S :účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU1.